jQuery Dersleri
jQuery Nedir?
jQuery Nedir?
jQuery Kurulumu
jQuery Kod Yapısı
jQuery ready Fonksiyonu
jQuery Nesne Seçimi
jQuery Fonksiyonlar

jQuery Efektleri
jQuery Gizle ve Göster
jQuery Kaydırma
jQuery Animasyonlar
jQuery callback
jQuery Toplu İşlemler

jQuery HTML
jQuery Bilgi Almak
jQuery Bilgi Değiştirme
jQuery Bilgi Ekleme
jQuery Veri Silme
jQuery'de CSS İşlemleri

jQuery Nesneler
jQuery Nesne Boyutları
jQuery Nesne Bulma/Seçme

jQuery AJAX
jQuery AJAX

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

jQuery FonksiyonlarHTML elementleri üzerinde işlem yapma ve onlara özellik kazandırma için fonksiyonlardan faydalanırız. Bir fonksiyon .islem() şeklinde ifade edilir.

Bir fonksiyon: $("p").click();

Yukarıda p elementleri için tıklama fonksiyonu var, peki ya tıklandığında ne olacak? İşte bu elemente tıklandığında bir şeyler yapılmasını istiyorsak parantez içinde yeni bir fonksiyon oluşturabiliriz. Örneğe bakalım:

JavaScript Kodu
$("p").click(function(){
   // tıklandığında yapılacaklar
 });

function(){kodlar} şeklinde belirttiğimiz kod, click() fonksiyonuna bir işlev kazandırdı.

Önemli Fonksiyonlar:

Fare/Tıklama
click, dblclick, mouseenter, mouseleave

Klavye/Tuş
keypress, keydown, keyup

Form
submit, change, focus, blur

Sayfa/Pencere
load, resize, scroll, unload

Örnekler:

Aşağıdaki kodda id="p1" olan elementin üzerine fare ile gelindiğinde uyarı verilmesi sağlandı:

JavaScript Kodu
$("#p1").mouseup(function(){
   alert("fare id='p1' üzerinde!");
});

Aşağıdaki örnekte ise bir "input" elementine gelindiğinde arkaplan renginin değişmesi sağlandı:

JavaScript Kodu
$("input").focus(function(){
   $(this).css("background-color","#cccccc");
 }); 

Görüldüğü gibi bir nesneye işlevsellik kazandıran fonksiyonlardır.

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014