jQuery Dersleri
jQuery Nedir?
jQuery Nedir?
jQuery Kurulumu
jQuery Kod Yapısı
jQuery ready Fonksiyonu
jQuery Nesne Seçimi
jQuery Fonksiyonlar

jQuery Efektleri
jQuery Gizle ve Göster
jQuery Kaydırma
jQuery Animasyonlar
jQuery callback
jQuery Toplu İşlemler

jQuery HTML
jQuery Bilgi Almak
jQuery Bilgi Değiştirme
jQuery Bilgi Ekleme
jQuery Veri Silme
jQuery'de CSS İşlemleri

jQuery Nesneler
jQuery Nesne Bulma/Seçme
jQuery Nesne Boyutları

jQuery AJAX
jQuery AJAX

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

jQuery Veri SilmeElementleri ve içerikleri silmek için jQuery'de iki ana yöntem vardır.

Bunlar;
- remove() belirtilen element ve içindekileri siler.
- empty() sadece belirtilmiş elementin içindekileri siler.

jQuery remove() Yöntemi

remove() yöntemi ile belirtilmiş bir html parçasının tamamı, bu html parçası da dahil olmak üzere siler.

JavaScript Kodu
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#btn1").click(function(){
    $("#ana1").remove();
  });
});
</script>
<span id="ana1">[BAŞLIK]</span><br>
<button id="btn1">Sil Bunu</button><br/><br/>

[BAŞLIK]


Yukarıdaki örneğe bakarsanız btn1 etiketli butona tıklandığında ana etiketine sahip başlık içeriğinin html elementiyle birlikte kaldırıldığını göreceksiniz.

jQuery empty() Yöntemi

Belirlediğimiz elementin silinmesini istemiyorsak içini boşaltabiliriz. Bunun için empty() fonksiyonunu kullanırız.

JavaScript Kodu
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#btn2").click(function(){
    $("#ana2").empty();
  });
});
</script>
<div style="border: 1px #000000 solid;" id="ana2">[BAŞLIK]</div><br>
<button id="btn2">Sil Bunu</button><br/><br/>

[BAŞLIK]Bu örnekte de yukarıdakine benzer şekilde element içindeki her şey silinir. Ancak içindeki nesnelerin silinmesini istediğimiz element durur. Örnekte 1 piksellik kenarlık yaptık, butona bastıktan sonra dahi bu kenarlığın durduğunu göreceksiniz.

Sadece Belirli Elementleri Silmek

jQuery'de remove() fonksiyonunu kullanarak bir html elementinden istediklerimizi silmesini sağlayabiliriz.

Örneğin birkaç paragraf bulunan bir içerikten sadece class="" tagı sil olanları silmek istesek:

JavaScript Kodu
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#btn3").click(function(){
    $("p").remove(".sil");
  });
});
</script>
<div style="border: 1px #000000 solid;" id="ana3">
   <p class="sil">1. paragraf</p>
   <p class="silme">2. paragraf</p>
</div><br>
<button id="btn3">Sil Bunu</button><br/><br/>

1. paragraf

2. paragraf
Butona bastığınızda sadece 1. paragrafın silindiğini görebilirsiniz.

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014