jQuery callback

Bir jQuery işlemi tamamlandığında yapılacakları belirtmek için geri-dönüş fonksiyonları kullanırız. Her fonksiyonun son parametresi bir fonksiyondur.

Örneğin .hide() işlemi için değişkenlerimiz .hide(hız, fonksiyon) olup buradaki fonksiyonu function(){ kodlar } şeklinde belirtiriz.

Aşağıdaki kodda hide() tamamlandığında fonksiyon devreye girecek ve uyarı verecektir.

JAVASCRIPT Kodu

<div id="d1a" class="kutu">Gizlenecek bir kutu!</div>
<button id="d1b">Kutuyu kapatmak için tıklayın.</button>
<script>
$("#d1b").click(function(){
   $("#d1a").hide("slow",function(){
     alert("Yazı şu an gizlendi.");
   });
 });
</script><br /><br /><br />

Gizlenecek bir kutu!Eğer callback kullanmadan bunu yapsaydık animasyon tamamlanmadan uyarı gelirdi:

JAVASCRIPT Kodu

<div id="d2a" class="kutu">Gizlenecek bir kutu!</div>
<button id="d2b">Kutuyu kapatmak için tıklayın.</button>
<script>
$("#d2b").click(function(){
   $("#d2a").hide(1000);
   alert("Yazı gizleniyor...");
 });
</script><br /><br /><br />


Gizlenecek bir kutu!