jQuery Fonksiyonlar

HTML elementleri üzerinde işlem yapma ve onlara özellik kazandırma için fonksiyonlardan faydalanırız. Bir fonksiyon .islem() şeklinde ifade edilir.

Bir fonksiyon: $("p").click();

Yukarıda p elementleri için tıklama fonksiyonu var, peki ya tıklandığında ne olacak? İşte bu elemente tıklandığında bir şeyler yapılmasını istiyorsak parantez içinde yeni bir fonksiyon oluşturabiliriz. Örneğe bakalım:

JAVASCRIPT Kodu

$("p").click(function(){
   // tıklandığında yapılacaklar
 });
function(){kodlar} şeklinde belirttiğimiz kod, click() fonksiyonuna bir işlev kazandırdı.

Önemli Fonksiyonlar:

Fare/Tıklama
click, dblclick, mouseenter, mouseleave

Klavye/Tuş
keypress, keydown, keyup

Form
submit, change, focus, blur

Sayfa/Pencere
load, resize, scroll, unload

Örnekler:

Aşağıdaki kodda id="p1" olan elementin üzerine fare ile gelindiğinde uyarı verilmesi sağlandı:

JAVASCRIPT Kodu

$("#p1").mouseup(function(){
   alert("fare id='p1' üzerinde!");
});
Aşağıdaki örnekte ise bir "input" elementine gelindiğinde arkaplan renginin değişmesi sağlandı:

JAVASCRIPT Kodu

$("input").focus(function(){
   $(this).css("background-color","#cccccc");
 }); 
Görüldüğü gibi bir nesneye işlevsellik kazandıran fonksiyonlardır.