jQuery Kod Yapısı

jQuery ile HTML elementleri ile ilgili sorgular gönderir ve onlar üzerinde işlem yaparsınız. O halde temelde iki şey var: seçmek ve işlem belirtmek. İşte kod yapısı bu iki temel üzerine kurulu:

$(seçilen nesne).işlem()

- Buradaki $ işareti, jQuery'ye erişim için gereken bir işaret.
- (seçilen nesne), üzerinde işlem yapacağımız bir html elementi.
- işlem(), nesne üzerinde ne gibi bir eylem gerçekleştirileceğidir.

Örnekler:

- $(this).hide() - seçili elementi gizler.
- $("p").hide() - tüm p elementlerini gizler.
- $(".test").hide() - class="test" olan tüm elementleri gizler.
- $("#test").hide() - id="test" olan tüm elementleri gizler.

Kod yapısını kısaca özetlersek;

- $ ile başlayan ifadeler jQuery içindir.
- Parantez içinde obje (element, class, id) yazar.
- Nokta (.) sonrası ise yapılacak işi belirtir (aksiyon)
- Tüm ifadeler JavaScript gibi noktalı virgül ile biter.